Lọc màng bán tự động

Mã sản phẩm: 19

.

mô tả sản phẩm

THÉP
  • Từ 2” đến 14” cho khả năng lọc từ 30m3/h đến 1000m3/h
  • Lõi lọc có thể thay thế từ 3500 đến 50 micron.
  • Khả năng chống bào mòn, lớp bảo vệ chất lượng cao tốt như lớp phủ thép.
  • Có khả năng bán tự động rửa.
NHỰA
  • Từ  3/4” đến 3” cho khả năng lọc từ 2.5m3/h đến 50m3/h
  • Dễ bảo trì: lõi lọc dễ dàng tháo lắp và rửa sạch.
  • Lõi lọc có thể thay thế từ 3500 đến 50 micron.
  • Có khả năng bán tự động rửa.

go top