Lọc sỏi

Mã sản phẩm: 20

.

mô tả sản phẩm

TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM
  • Bộ lọc sỏi được sử dụng làm lọc chính cho nước từ các hồ chứa, đập, kênh mương mở, sông, nước thải và các loại nước bị ô nhiễm.
  • Hệ thống lọc sỏi bao gồm bộ lọc đơn vị hoặc nhiều bộ lọc , theo nước đầu ra và các yêu cầu lọc.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
ĐK đầu vào/ ra
(inch)
ĐK thân lọc
(inch)
LL tối đa- khuyến cáo
(m 3/h)
TL rỗng
(kg)
TL trung bình
(kg)
Tổng thể tích - gần đúng
1 12 5 42 60 0.14
1.5 16 11 49 90 0.19
2 20 18 70 120 0.31
3 20 18 75 120 0.42
2 24 24 90 210 0.60
3 24 24 90 210 0.60
3 30 30 135 270 0.70
3 36 40 185 390 1.15
4 48 80 310 690 1.90

go top