Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Netajet

Mã sản phẩm: 43

.

mô tả sản phẩm

Mang lại những lợi ích sau:
  • Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Netajet kiểm soát và đo lường độ  EC & pH. 
  • Netajet của Netafim cung cấp phân bón một cách chính xác và kiểm soát độ axit với chi phí và sự can thiệp của con người  ít nhất.
  • Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Netajet cung cấp giải pháp có độ chính xác cao cho các ứng dụng cỡ vừa đến lớn
Tính năng kỹ thuật của Netajet Bypass:
Đặc tính Tiêu chuẩn Chuyên dụng
Bộ điều khiển
  • Lên đến 64 cổng ra 24V AC
  • 8 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
  • 11 cổng vào khác
  • Lên đến  256 cổng ra 24V AC hay  DC Latch (SingleNet)
  • 32 cổng vào tín hiệu kỹ thuật số
  • 22 cổng vào khác
Kiểm soát EC/pH Phép đo đơn Phép đo đối ngẫu
Tốc độ dòng chảy
20 – 120 m3/giờ
(90 - 500 Gallon/phút)
 
Kênh châm phân
Up to 5 x 300 l/giờ
(80 Gallon/giờ)
Kênh axit 98%  x 40 l/giờ 
(10 Gallon/giờ)
Áp lực của hệ thống
3 – 6.2 Bar 
(43.5 – 90 PSI)
Lên đến 8.5 Bar 
(123 PSI)


go top