CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TƯỚI TIẾT KIỆM CHO CÂY CÀ PHÊ, TIÊU VÀ CÂY ĂN QUẢ.

mô tả dự án

LOẠI DỰ ÁN: Cung cấp thiết bị và chuyển giao kỹ thuật. quy trình tưới nước và phân bón thông qua tập huấn, hội thảo.
CHỦ ĐẦU TƯ Ban Quản Lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh ĐăkLăk
ĐỊA ĐIỂM: Tỉnh ĐăkLăk
QUY MÔ Thực hiện 1 năm.
MỤC ĐÍCH: Cung cấp thiết bị và chuyển giao kỹ thuật quy trình tưới nước, phân bón cho cây cà phê, tiêu và cây ăn quả.
NGÀY THỰC HIỆN: 24/09/2012
NGÀY HOÀN THÀNH: 31/12/2013
CHI TIẾT DỰ ÁN:
  • Cung cấp hệ thống tưới nhỏ giọt tại vùng cao Tây Nguyên địa hình đồi dốc thi công khó khan cho 6 hecta: 3 hệ thống tưới cho cây cà phê, 2 hệ thống tưới cho cây tiêu, 1 hệ thống tưới cho vải.
  • Chuyển giao quy trình tưới nước và phân bón thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo.


go top