Đồng hồ đo lưu lượng nước

Mã sản phẩm: 14

.

mô tả sản phẩm

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
  • Đường kính đầu vào: ¾” – 12”
  • Loại hiển thị lưu lượng trên mặt số:  được sử dụng để kiểm soát lượng nước tưới cho hệ thống tưới vận hành bằng tay.
  • Loại hiện thị lưu lượng trên mặt số đồng thời kết nối tín hiệu digital đến bộ điều khiển tưới: Được sử dụng để kiểm soát tưới nước và dinh dưỡng theo khối lượng và tỷ lệ đã được lập trình cho bộ điều khiển tưới

go top